Berap 2018-2

Voortgangsrapportage Projecten

In de voortgangsrapportage projecten wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor op beleid of financiën, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld.
Via deze link kunt u de voortgangsrapportage projecten benaderen.