Berap 2018-2

Ambitie 7.4 Zwolle heeft een gezonde woon, werk en leefomgeving

Gezondheid is belangrijk (zie ook doel 1.1.2). Consequenties van niet gezond zijn hebben invloed op betrokkene en op onze stad. Met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte sturen we op vitaliteit en gezondheid.
Vanuit het voorkomen en beperken van risico’s voor de gezondheid zorgen we voor een adequate verwijdering van mogelijke ziekteverwekkers, zodat mensen daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. Het gaat dan met name om gezondheidsrisico's bij afvoer van regenwater en afvalwater. Gezondheidsrisico's door afval zijn onderdeel van doel 7.3.1.
Vanuit het stimuleren van gezondheid door een vitale en gezonde leefomgeving, benutten we het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. En een andere vorm van stimuleren is zorgen dat de buitenruimte uitnodigt om te bewegen, te recreëren en te spelen.