Berap 2018-2

Ambitie 2.1 Kwetsbare inwoners kunnen door ondersteuning en voorzieningen op maat maatschappelijk participeren en langer zelfstandig blijven wonen.

Door de ondersteuning die wij bieden, kunnen inwoners van Zwolle participeren in de samenleving en zelfstandig thuis blijven wonen. Wanneer inwoners hierbij ondersteuning nodig hebben, dan vindt de toegang tot deze ondersteuning, zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving. Wij streven ernaar dat inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Wij doen dit door inwoners te ondersteunen in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk en de inzet van beschikbare voorzieningen en initiatieven in de stad. Daar waar nodig verstrekken wij maatwerkvoorzieningen.