Berap 2018-2

Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Het beschermen van de gezondheid betreft voor een groot deel taken die aan de gemeente Zwolle zijn opgedragen vanuit de wet Publieke gezondheid en die we laten uitvoeren door de GGD.

Het bevorderen van gezondheid doen we vooral door middel van preventie op het gebied van gezonde leefstijl. We stimuleren dat Zwolse inwoners een gezonde leefstijl volgen. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een betere gezondheid op korte en langere termijn. Voorlopige speerpunten voor 2018 (onder voorbehoud nieuwe nota gezondheidsbeleid) zijn gezond gewicht (voeding en bewegen) en alcoholmatiging.

In sommige wijken of buurten leven mensen gemiddeld minder lang en in mindere gezondheid dan in andere wijken. Gezondheid wordt mede bepaald door leefstijlfactoren en door de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven. Gezondheid is niet voor niets één van de kernelementen binnen de omgevingsvisie die in ontwikkeling is. Bij het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen is aandacht voor beperktere gezondheidsvaardigheden van belang. Mensen met beperktere gezondheidsvaardigheden kunnen vaak informatie over hun gezondheid niet begrijpen en toepassen. Deze mensen hebben ook moeite met het vinden van de weg in de zorg.

Criteria

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners, zodanig dat:

  • Inwoners beter in staat zijn om de eigen gezondheid te bevorderen qua kennis, houding en gedrag, sociale steunstructuren en het creëren van een gezonde leefomgeving.
  • Meer inwoners een gezonde leefstijl volgen (gezond gewicht, bewegen en matiging alcohol- en middelengebruik).
  • De gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten worden verkleind en de gezondheid in de wijken Holtenbroek en Diezerpoort en delen van Aalanden en Zwolle Zuid verbetert.
  • De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners worden vergroot.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.