Berap 2018-2

Doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. De veerkrachtmonitor geeft een beeld van de ontwikkelingen van de veerkracht in de Zwolse wijken/buurten op het gebied van 4 aspecten: persoonlijke relaties, maatschappelijke betrokkenheid, vertrouwen en inzet voor de buurt. Uit de Veerkrachtmonitor 2014 blijkt dat er in 12 van de 54 buurten van Zwolle sprake van een laag sociaal kapitaal (t.o.v. Zwolse gemiddelde). De veerkrachtmonitor wordt in 2017 geactualiseerd.
Door inzet van o.a. wijkgericht welzijnswerk willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent. De omvang van de opgaven in wijken en buurten is leidend voor de omvang en intensiteit van de inzet van het wijkgericht welzijnswerk. Elk SWT kent een driehoeksnetwerk van de manager van het SWT, de senior opbouwwerker en de wijkmanager van de gemeente. Deze personen hebben een belangrijke rol in het afstemmen van de wijkopgaven en de aanpak daarvan.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

  • De veerkracht in de buurten/wijken stijgt, specifiek daar waar in de (12) kwetsbare buurten de veerkracht (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
  • Sociale netwerken zowel buurten als individuele inwoners ten goed komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid verminderd, zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten ontstaan.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.