Berap 2018-2

Doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

De samenleving als geheel draagt bij aan een optimaal (positief) opvoedingsklimaat voor alle kinderen, dat als primaire verantwoordelijkheid bij ouders/opvoeders ligt. Eventuele belemmeringen in de ontwikkeling van een kind worden tijdig gesignaleerd, zodat preventieve begeleiding mogelijk is. Als de situatie in het gezin dat vraagt, zet de lokale toegang (SWT, huis- en jeugdartsen en rechters) specialistische zorg en kennis, zo vroeg, zwaar en intensief als nodig, direct en maximaal flexibel in. Dit kan een individuele en/of collectieve, lokale en/of (boven-)regionale oplossing zijn.

We zetten in op het bieden van integrale ondersteuning waarbij het resultaat centraal staat bij het kind/gezin in plaats van de gedane inspanning. Maatwerk en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De lokale toegang bepaalt in overleg met het kind/gezin het ‘WAT en de zorgaanbieders het ‘HOE’, eveneens in overleg met het kind/gezin. Eén organisatie is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten en schakelt daarbij – waar nodig – andere zorgaanbieders in. We stimuleren hiermee om over het eigen deelterrein heen te kijken, samen te werken en te vernieuwen in het belang van het kind/gezin. Specifiek verbeteren we de aansluiting tussen jeugdhulp en andere ondersteuning (18-/18+).

Criteria

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen, zodanig dat:

  • die kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt (doelrealisatie en uitval).
  • kinderen, jongeren en hun ouders tevreden zijn over de ondersteuning.
  • ondersteuning tijdig beschikbaar is.
  • hulpvragen naar de mening van ouders/verzorgers en jongeren in samenhang worden opgepakt.
  • er sprake is van een vloeiende overgang van 18- naar 18+.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.