Berap 2018-2

Doel 8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

Criteria

Dit doel bevat conform de Begroting 2018 geen criteria.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.