Berap 2018-2

Ambitie 7.2 Zwolle is een stad waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt

Zwolle is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. Veiligheid is zeer verweven met andere beleidsterreinen. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema's bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking, maatwerk, flexibiliteit en het uitgaan van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers