Berap 2018-2

Ambitie 9.1 De gemeente Zwolle heeft een wendbare organisatie die op verschillende manieren werkt met én voor de stad

Inwoners ervaren ruimte om bij te dragen en voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving. De energie, kennis, kunde en creativiteit van inwoners wordt ingezet voor de levendigheid van onze stad, ondernemerschap, sociale binding en toekomstbestendigheid. Inwoners dragen graag bij aan het oplossen van vraagstukken die ertoe doen en die hen raken. Er wordt volop geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van samenwerking en manieren om zeggenschap en invloed van Zwollenaren op hun stad te vergroten. Daarbij kunnen we transparant zakelijke afwegingen maken in wat we wel en niet doen.

We weten wat er in de stad leeft en de stad is startpunt van denken en doen. We vinden het een uitdaging om vanuit andere verdienmodellen te denken en te handelen. Partners zoeken, partner zijn. Op maat kijken wat we toe kunnen voegen. Onze mindset, processen, beleid/ontwikkeling, procedures: alles is hierop aangesloten. We leren door te doen en te experimenteren. We organiseren cross-overs tussen netwerken, wijken en mensen omdat we zien dat daarmee de impact wordt vergroot en mensen elkaar inspireren.

We zijn wendbaar. In ons hoofd en in onze organisatie. Deze is zo vorm gegeven dat er geen grenzen meer worden ervaren en samen werken aan Zwolse vraagstukken optimaal ondersteund wordt. Het maakt voor de inwoner of ondernemer niet uit welke (formele) ingang hij kiest of welke ambtenaar hij benadert. Zó doen we dat in Zwolle!