Berap 2018-2

Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen

We bieden beschermd wonen aan mensen met psychische en/of psycho-sociale problematiek. Deze opvang en begeleiding is gericht op maatschappelijk herstel, participatie naar vermogen en zelfredzaamheid. We bevorderen het psychisch en psychosociaal functioneren van cliënten, stabiliseren het psychiatrisch ziektebeeld van cliënten en bieden een veilige woonomgeving aan cliënten. Hiermee voorkomen we verwaarlozing, maatschappelijke overlast en gevaar voor cliënten of anderen.

Criteria

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen, zodanig dat:

  • De gemiddelde lengte van de ondersteuning van cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • Het aantal cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor instroom beschermd wonen (die langer moeten wachten dan 6 weken) afneemt.
  • Het aantal cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom beschermd wonen (langer dan 6 maanden wachtend op een woning) afneemt.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.