Berap 2018-2

Raadsbesluit

Het op 9 november 2018 door de gemeenteraad vastgestelde raadsbesluit vindt u hier.