Berap 2018-2

Doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte

Zwolle beschikt over een groot areaal openbare ruimte: Vele strekkende kilometers wegen, fietspaden, busbanen en trottoirs. Vele vierkante kilometers groen, met bomen en struiken. En ook veel straat – en parkmeubilair, bruggen en viaducten. Van deze openbare ruimte wordt dagelijks gebruik gemaakt door bewoners en bezoekers van de stad. Voor deze gebruikers zorgen wij ervoor dat de basis op orde is en zij ervan kunnen uitgaan dat de openbare ruimte veilig begaanbaar is.

Door vergunningverlening, toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen de openbare ruimte veilig gebruiken en de regels naleven. Bij alle keuzes die wij maken om onze beperkte capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten richten we ons op die taken die voor veiligheid en leefbaarheid het meest van belang zijn.

Criteria

We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte, zodanig dat:

  • Bij het beheer van de openbare ruimte, de veiligheid voor de gebruikers de hoogste prioriteit heeft.
  • We met een risicogerichte inzet van vergunningen, toezicht en handhaven een veilige openbare ruimte realiseren.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.