Berap 2018-2

Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Dit is niet voor iedereen realiseerbaar en dan zullen we de situatie beheersbaar maken voor de schuldenaar. Indien een inwoner structureel afhankelijk is van ondersteuning op het terrein van financieel beheer organiseert de gemeente die ondersteuning. Eventueel bieden wij zelf die structurele ondersteuning.

Criteria

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar, zodanig dat:

  • Schulddienstverlening makkelijk bereikbaar is voor alle Zwollenaren.
  • Mensen weer voorbereid worden op financiële zelfredzaamheid en geen nieuwe schulden meer maken.
  • Inkomen en uitgaven van schuldenaren in evenwicht zijn.
  • Mensen een minnelijke of wettelijke schuldregeling met schone lei afsluiten.
  • Schuldenaren weer meer gaan deelnemen aan het gewone maatschappelijke leven en minder ondersteuning aan de gemeente vragen.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.