Berap 2018-2

Ambitie 1.1 Inwoners zijn op eigen kracht en met hun sociale netwerken in staat om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

Inwoners van Zwolle kunnen deelnemen aan de samenleving en deel uit maken van groepen en netwerken die hen in staat stellen maatschappelijk te participeren. Daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Inwoners houden zelf de regie en worden ondersteund in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk. Door een gezonde leefstijl en actieve deelname aan de maatschappij zijn zij in staat langer zelfstandig te wonen. Zij weten zelf hoe gebruik gemaakt kan worden van diensten, voorzieningen en technologische ontwikkelingen of weten waar ze met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en hoe zij ondersteuning via o.a. het sociale wijkteam kunnen bereiken. Hierbij kan een beroep worden gedaan op algemene collectieve voorzieningen en waar nodig op maatwerkvoorzieningen (Programma 2. Inwonersondersteuning).

Door zo vroeg mogelijk laagdrempelige ondersteuning te bieden willen we (grotere) problemen voorkomen waardoor een minder groot beroep op duurdere curatieve zorg wordt gedaan.