Berap 2018-2

Ambitie 1.1 Inwoners zijn op eigen kracht en met hun sociale netwerken in staat om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

Doel

Onderwerp

Bedrag

1.1.2

LHBTI - bijdrage Rijk

20.000

1.1.2

Budgettair neutraal overhevelen budget wijkcentrum de Bestevaer

44.500

Dekking vanuit hogere huur op vastgoedmanagement

-44.500

Totaal ambitie 1.1

20.000