Berap 2018-2

Ambitie 9.2 In het digitale tijdperk bieden we optimale en gastvrije dienstverlening

Inwoners en ondernemers ervaren optimale dienstverlening, waarbij we gebruik maken van moderne ICT-voorzieningen. Daarbij is het van belang dat inwoners en ondernemers ons makkelijk kunnen vinden en snel worden geholpen, in toenemende mate digitaal. En dat zij de ruimte krijgen voor het nemen van initiatieven en voor het opzetten en door-ontwikkelen van ondernemingen. Dat vereist van ons inlevingsvermogen, passende regels en het leveren van maatwerk. De Kernbegrippen uit de visie op dienstverlening (2015) zijn gastvrij en op maat.
We willen goede dienstverlening bieden. De keuze is daarbij niet tussen digitaal óf menselijk contact. Nee, het is én-én. Goede digitale dienstverlening – snel, gemakkelijk en veilig – is over een paar jaar de basis van onze dienstverlening en het voorkeurskanaal voor de meeste inwoners en ondernemers. Maar daarmee zullen we ons niet onderscheiden van andere gemeenten. Omdat we tot de top van de gemeenten willen behoren zullen we een goede digitale dienstverlening combineren met een warme, betrokken klantrelatie. Digitaal waar het kan, persoonlijk en betrokken waar nodig. Met zorg voor hen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden.
Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Onze informatievoorziening zullen we de komende jaren steeds vaker samen met andere gemeenten en zelfs op landelijk niveau regelen. De Digitale Agenda 2020 van VNG is uitgangspunt voor deze ambitie.

De doorgaande wereldwijde verstedelijking zorgt voor nieuwe opgaven en kansen. Daarnaast ontstaan er nieuwe ICT gerelateerde technologieën. Deze samen zorgen voor een energieke samenleving die zelf aan de slag gaat met actuele opgaven. Slimme inzet van technologie maakt de stad duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder. We zijn aan de slag gegaan om van Zwolle een Smart City te maken. SmartZwolle verbindt inwoners, bedrijven, onderwijs en gemeente zodat zij met informatietechnologie en data gezamenlijk opgaven kunnen aanpakken. Zwolle pakt twee opgaven op: de gastvrije binnenstad en de klimaat actieve stad (City Deal). Met Open data (herbruikbare openbare (overheids-)informatie) krijgen inwoners de kans hun betrokkenheid om te zetten in concrete acties. Er wordt nieuwe economische activiteit gestimuleerd als er meer data open beschikbaar gesteld wordt. Zo kunnen vernieuwende digitale diensten ontstaan. Zwolle heeft inmiddels een open data portaal. Persoonsgegevens zijn nooit Open Data.