Berap 2018-2

Doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Zwolle blijft groeien. Prognoses geven aan dat Zwolle kan doorgroeien van 125.000 inwoners naar 136.000 inwoners tot 2027: dit betekent een woningvraag van circa 5.500- 6.000 extra woningen. Daarna groeit Zwolle door, maar vlakt de groei iets af, na 2027 is nog behoefte aan 4000 extra woningen.

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:

 • Zwolle blijft bouwen. Het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt gericht op gemiddeld circa 600 woningen per jaar tot 2027:
  • Ons huidige woningbouwprogramma kent een harde plancapaciteit van circa 4100 woningen. Daarmee is ruim 70% van de woningbehoefte ondergebracht in plancapaciteit van het woningbouwprogramma. Daarnaast is nog ruim 2000 woningen aan zachte planvoorraad.
 • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en uitgaat van de volgende kaders:
  • Extra sociale huurwoningen in de periode 2014-2018 (zie doelstelling 6.2.2).
  • Circa 75 beleggershuurwoningen per jaar in de prijscategorie € 700 – 900 per maand.
  • Er een aantrekkelijk aanbod is om jongvolwassenen hogeropgeleiden (net werkend na afloop van studie) aan Zwolle te binden.
  • minimaal 50% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad (circa 300 per jaar in Stadshagen en de overige 300 in de rest van de stad).
  • Uitgangspunt is de verdeling 30-40-30 gemiddeld, maar is afhankelijk van aantal, ligging en woningaanbod in omgeving. We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
  • Naast nieuwbouw worden woningen gerealiseerd door transformatie en functieverandering onder andere in en rondom de binnenstad, in de Spoorzone en op Oosterenk, waarbij gestuurd wordt op een mix aan doelgroepen en woningproducten.
  • De nieuwe woningen voegen kwaliteit en diversiteit toe van woningen en woonmilieus door kwaliteitseisen op te nemen in ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden.
  • Er zijn locaties beschikbaar voor groepen die via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een woningbouwplan willen ontwikkelen.
  • De ambitie vanuit de woonvisie is: we bouwen minimaal energieneutraal en de klimaatadaptatie wordt meegegeven bij nieuwbouw en renovatie.
 • Er meer ruimte wordt gegeven om de bestaande woningvoorraad aan te passen aan levensfase en wensen/behoefte.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.