Berap 2018-2

Ambitie 3.1 Inwoners zijn veilig in de thuissituatie, ook inwoners waarbij die veiligheid niet vanzelfsprekend is

Kunnen opgroeien in een veilige omgeving begint in het eigen gezin. Sommige kinderen worden zodanig in hun ontwikkeling bedreigd dat toezicht noodzakelijk is binnen het gezin. Of wanneer dit niet mogelijk is, buiten het gezin. We streven ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen of - als het niet anders kan - zo'n situatie zo kort mogelijk te laten duren.

Bij kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling is sprake van onveiligheid, geweld en dreiging, zodat het welbevinden en maatschappelijk functioneren ernstig wordt bedreigd. We streven ernaar dit zo veel mogelijk te voorkomen, zo snel mogelijk te stoppen en toe te werken naar duurzaam herstel. Indien de veiligheid dusdanig in het geding is bieden we veilige opvang, zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk.