Berap 2018-2

Ambitie 6.1 Zwolle is een stad met een uitstekende ruimtelijke structuur en kwaliteit die de grote opgaven aan kan en waar ruimte is om gedurfde dingen te doen

Om onze goede economische en maatschappelijke positie te kunnen behouden en uit te bouwen, is een nieuwe stap nodig in het functioneren van de stad. De ontwikkeling van een comfortabele stad voor bewoners en gebruikers, met samenhang en goede verbindingen. Veel functies vloeien in elkaar over en ondernemerschap wordt gecombineerd met burgerschap. Voor deze transformatie van de stad is een uitstekende ruimtelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt. Zwolle wil werken aan deze toekomst door strategieën te ontwikkelen en duurzaam te innoveren. Zodat de stad in de toekomst krachtig is en blijft vernieuwen