Berap 2018-2

Doel 7.1.2 We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad

We stellen de mens en de menselijke maat centraal en beheren en onderhouden vanuit de belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte. De openbare ruimte moet graag gebruikt worden, moet uitnodigend zijn en de gebruikers tevreden. De focus ligt naast ‘in stand houden’ ook op bijdragen aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen: Wat is de opgave van de wijk, wat leeft er in de wijk en bij de bewoners en zijn er stedelijk opgaven relevant? We kijken of de bestaande elementen in de openbare ruimte nog wel een functie hebben. We zorgen ervoor dat de basis op orde is en beheren met een blik die verder kijkt dan een paar jaar vooruit.

Met specifieke aandacht voor de Binnenstad: de strategische agenda binnenstad gaat uit van groei van de stad die in verhouding staat tot de leefbaarheid van de binnenstad. Ambitie is minder auto’s en meer ruimte/beter gebruik van het aanwezige groen en blauw. Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende deelgebieden goed op elkaar aansluiten. Een coherent beeld van de openbare ruimte is het streven. Tevens is het ‘centrumgebied’ één van de strategische opgaven: de historische binnenstad, singels, aanloopstraten en Spoorzone. De logische verbindingen door goede openbare ruimte moeten goed op elkaar aansluiten.

Criteria

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad, zodanig dat:

  • We met risicogestuurd beheer de basis op orde houden en we met ontwikkelend beheer anticiperen op de toekomst.
  • We in samenspraak met de stad en de wijken de voorzieningen (speelplekken, parkeerplaatsen, groen etc. ) op de juiste plek realiseren.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.