Berap 2018-2

Doel 8.2.1 We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners

In aansluiting op de visie op dienstverlening van 2015 is het ons doel om de dienstverlening rondom levensgebeurtenissen zo gastvrij en op maat als mogelijk in te richten. Voor aangifte geboorte, het regelen van een huwelijk, het verlengen van een rijbewijs etc. is de Zwolse inwoner verplicht om met ons zaken te doen. Dat verplicht ons om het voor de burger zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken.

Rondom de produkten van burgerzaken zien we veranderingen op ons af komen. Landelijk zien we een vergaande discussie ontstaan rondom het centraliseren van reisdocumenten en rijbewijzen (naar de RDW). Dat zal forse invloed hebben op de ontvangen leges. Daarnaast zijn we nu al aan het experimenteren met het bezorgen van reisdocumenten. Hier zijn diverse scenario’s denkbaar, waarbij verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners altijd uitgangspunt moet zijn. Daarnaast zien we nieuwe specialismen ontstaan (naturalisaties,  adresfraude en identiteitsfraude). Bij de Perspectiefnota 2019 - 2023 komen we met een eerste doorkijk.

Criteria

We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners, zodanig dat:

  • de inwoner onze dienstverlening waardeert met minimaal het cijfer 7,0.
  • de inwoner eind 2018 voor tenminste 5 extra producten digitaal zaken met ons kan doen.
  • de kwaliteit van de basisregistratie personen en de begraafplaatsenadministratie op orde is en blijft.
  • we meedoen in pilots en samenwerkingen om de kwaliteit in Zwolle en regiogemeenten te verbeteren.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.