Berap 2018-2

Ambitie 10.1 Zwolle is een financieel gezonde gemeente waarbij er financiële ruimte is om te blijven investeren terwijl we de lastendruk voor de burgers en ondernemers zo beperkt mogelijk proberen te houden

Een financieel gezonde gemeente is in het belang van alle Zwollenaren. De begroting moet sluitend zijn, maar binnen de sluitende begroting willen we ook de ruimte hebben voor de uitvoering van nieuw beleid zodat we kunnen blijven investeren in de stad. Dat alles wil de gemeente realiseren tegen de achtergrond de lastendruk vanuit de gemeente naar de burgers en ondernemers zo beperkt mogelijk houden. Financiële ruimte om nadelen op te vangen en investeringen mogelijk te maken creëren wij  door prioritering, transformatie en heroverweging van de bestaande uitgaven. Financiële problemen wentelen wij niet af op de belastingbetaler. De woonlasten stijgen maximaal met de jaarlijkse inflatie en bij nieuwe investeringen zullen wij de mogelijkheden van cofinanciering zo goed mogelijk benutten.