Berap 2018-2

Welkom op de website van de Beleidsrapportage 2018-2 van de gemeente Zwolle.

Als onderdeel van de beleidscyclus van de gemeente Zwolle wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2018. Waar de eerste Berap ging over de stand van zaken tot 1 april, gaat de Berap 2018-2 over de uitvoering tot 1 september.

Voor lezers die snel inzicht wensen in de afwijkingen uit de Berap, adviseren wij u om te beginnen met de samenvatting en het raadplegen van het financiële overzicht Berap 2018-2.

Voor vragen over de Berap 2018-2 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl)

  • In het onderdeel ‘algemeen’ vindt u een toelichting op de positie van de Berap in de Zwolse beleidscyclus. Ook vindt u hier de inhoudelijke samenvatting van de Berap 2018-2.

  • Binnen het onderdeel ‘programma’s’ vindt u de beschrijvingen van de doelen en activiteiten zoals ook gepresenteerd in de Begroting 2018. Daarnaast vindt u de toelichtingen op de afwijkingen die worden gerapporteerd als onderdeel van deze Berap.

  • In het onderdeel ‘financiën’ vindt u de financiële samenvatting van de Berap 2018-2. Dit overzicht kan worden gebruikt als inhoudsopgave: via de doelen in het overzicht kunt u navigeren naar de toelichtingen op de afwijkingen.