Berap 2018-2

Doel 4.1.3 We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen

Langdurig van een laag inkomen leven betekent dat het steeds moeilijker wordt om te kunnen reserveren bijv. om duurzame gebruiksgoederen te kunnen vervangen. Vaak is er geen enkel reserveringspotje meer. Met de individuele inkomenstoeslag zijn huishoudens zelf weer in staat om te reserveren.

Criteria

We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen, zodanig dat:

  • We een individuele inkomenstoeslag verstrekken aan huishoudens die langer dan 3 jaar van een laag inkomen leven conform de Zwolse armoedegrens.
  • inwoners in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven.
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.