Berap 2018-2

Doel 3.3.1 We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt

We bieden tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn geworden. Deze maatschappelijke opvang en begeleiding is gericht op maatschappelijk herstel, participatie naar vermogen en zelfredzaamheid. We bevorderen het psychosociaal functioneren van cliënten en voorkomen verwaarlozing, maatschappelijke overlast en gevaar voor cliënten of anderen.

Criteria

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt, zodanig dat:

  • de gemiddelde lengte van de ondersteuning van de cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • het aantal cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom maatschappelijke opvang (langer dan 6 maanden wachtend op een woning) afneemt.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.