Berap 2018-2

Ambitie 3.2 Inwoners met problemen hebben geen (verdere) maatschappelijke uitval en zijn geen gevaar voor zichzelf of anderen

We richten ons op het voorkomen en terugdringen van problemen die een hoog risico geven op maatschappelijke uitval. Het kan dan gaan om verslavingen, psychische problematiek, risico's t.a.v. recidive van crimineel gedrag, al dan niet in combinatie met het mijden van zorg, hulp en ondersteuning. Door in te zetten op de problematiek wordt preventief gewerkt aan voorkomen van maatschappelijke uitval en overlast.