Berap 2018-2

Ambitie 5.1 Zwolle is met haar economische toppositie een aantrekkelijke woon- en werkstad voor de eigen inwoners en de regio

Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle die passen bij de vraag van werkgevers. Zwolle is nog steeds een krachtige stad in een economisch sterk presterende regio, zo blijkt uit het laatste Toplocatie onderzoek van Elsevier/Bureau Louter uit 2017. Zwolle heeft momenteel ruim 90.000 banen verdeeld over sectoren als kantoren, bedrijven, winkels, onderwijs, etc. en is hiermee de banenmotor voor de regio. Onze stad functioneert daarbij als motorblok voor de regionale economische ontwikkeling. Tegelijkertijd voegt de regio extra kwaliteit toe met een hoogwaardig klimaat om te wonen en te recreëren. De arbeidsmoraal in Zwolle en regio staat landelijk hoog aangeschreven. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is het inspelen op kansrijke ontwikkelingen. Dit gaat niet vanzelf, daar moeten we wel wat voor doen. Temeer daar er concurrentie is tussen de middelgrote steden (en hun respectievelijke regio's), waartoe Zwolle ook behoort. Als Zwolle kunnen we dit niet alleen. We trekken samen op met onze partners: de gemeenten in Regio Zwolle, onderwijs, bedrijven en instellingen, intermediaire organisaties, provincie etc.