Berap 2018-2

Ambitie 4.3 Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund

Er is een nieuw beleidsplan schulddienstverlening opgesteld voor 2018 en verder. Dit plan is tot stand gekomen na evaluaties met gebruikers en partners en op grond van aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek.
In het nieuwe plan zijn extra aandacht voor statushouders en jongeren speerpunten. We kijken niet alleen naar de mate van financiële zelfredzaamheid, maar hebben ook aandacht voor de preventie van schulden bij kwetsbare doelgroepen. Toegang tot schulddienstverlening is laagdrempelig georganiseerd via de sociale wijkteams en de aansluiting van Sociale raadslieden bij elk sociaal wijkteam.