Berap 2018-2

Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor alle inwoners. Dit streven is het makkelijkst te realiseren door problematische schulden te voorkomen. We maken daarbij gebruik van de signalen die bij de gemeente binnenkomen over achterstanden in betalingen die inwoners bij meerdere instellingen hebben. Sommige mensen hebben onvoldoende vaardigheden op het terrein van financieel beheer en kunnen zich deze vaardigheden ook niet aanleren. Door goede analyse van oorzaken van problematische schulden en voldoende nazorg wordt herhaling van problematische schuldensituaties voorkomen.

Criteria

We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij, zodanig dat:

  • Minder mensen in een schuldencrisissituatie terecht komen.
  • We de signalen van partners over financiële achterstanden van inwoners gebruiken om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.
  • Lichte ondersteuning kan volstaan en escalatie naar zware ondersteuning zoals beschermingsbewind verminderd wordt.
  • Minder mensen terechtkomen in langdurige trajecten voor schuldregeling of financieel beheer.
  • Een neerwaartse spiraal van schulden en sociale problematiek voorkomen wordt.
  • Schuldenaren meer gaan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
  • Problematische schuldenaren niet opnieuw in de schulden komen.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.