Berap 2018-2

Doel 8.2.1 We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Verzorgen webcare door Klant Contact Center

Aanvullende uitgave€ 10.000

De werkzaamheden van het Klant Contact Center op het gebied van webcare zijn de afgelopen jaren toegenomen. Het Klant Contact Center beantwoordt vragen die gesteld worden via Twitter en WhatsApp.

Vanaf 2010 is ook gestart met dienstverlening via Twitter. Dit werd zo goed ontvangen door inwoners en bedrijven dat deze dienstverlening structureel is geworden. In 2016 volgde dienstverlening via Whatsapp. Ook dit wordt zeer gewaardeerd, waarna is besloten ook deze dienstverlening structureel aan te blijven bieden. Onze klanten weten deze kanalen zo goed te vinden, dat het gebruik enorm is gestegen. De behoefte aan digitaal contact is dus groot. Daarom is vanaf juli 2018 een pilot met een live chatfunctie op de website gestart.

Twitter en Whatsapp zijn inmiddels niet meer weg te denken als dienstverleningskanaal. De explosieve groei van deze kanalen hadden we echter niet voorzien. De verwachte afnamen bij het knaal telefonie doet zich (nog) niet voor, sterker nog: wachttijden lopen op. Formatief is het niet meer goed op te vangen. Voor 2018 betreft de aanvraag € 10.000, de aanvraag voor 2019 maakt onderdeel uit van de bestedingsvoorstellen uit de Begroting 2019.

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Aanvullende uitgave€ 44.000

Dit jaar heeft het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaatsgevonden. Via de algemene uitkering is voor de extra werkzaamheden budget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Zwolle is dit een bedrag van € 44.000. De inkomsten staan geraamd bij programma 10. Algemene dekkingsmiddelen.