Berap 2018-2

Ambitie 1.1 Inwoners zijn op eigen kracht en met hun sociale netwerken in staat om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

Doelen