Berap 2018-2

Ambitie 1.3 Kinderen en jongeren ontwikkelen zich positief tot zelfstandige volwassenen die nu en in de toekomst kunnen meedoen in een doorgaande lijn van spelen, leren en werken

Doel

Onderwerp

Bedrag

1.3.2

Vrijval middelen brede school

-128.732

1.3.2

Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten; bijdrage Rijk

-22.370

In te zetten voor uitvoering RMC

22.370

1.3.2

Leerlingenvervoer

150.000

1.3.4

Volwasseneducatie; bijdrage Rijk

-32.000

In te zetten voor uitvoering volwasseneneducatie

32.000

Totaal ambitie 1.3

21.268