Berap 2018-2

Ambitie 2.2 Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet naar vermogen deelnemen

Doelen