Berap 2018-2

Ambitie 3.3 Inwoners kunnen een beroep doen op opvang, jeugdhulp met verblijf en beschermd wonen, zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk

Doel

Onderwerp

Bedrag

3.3.1

Maatschappelijk opvang; bijdrage Rijk

2.000

3.3.1

Vrijval subsidies 2017 Leger des Heils en Limor

-276.000

3.3.2

Vrijval bestemmingsreserve Beschermd Wonen / maatschappelijke opvang

-1.484.610

3.3.2

Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen; bijdrage Rijk

2.149.629

3.3.2

Vrijval middelen Beschermd Wonen

-900.000

Totaal ambitie 3.3

-508.981