Berap 2018-2

Doel 9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Voorbereidingskosten Voorjaarsmoment 2019

Aanvullende uitgave€ 100.000

De investeringen die gedaan worden als onderdeel van het Najaarsmoment 2018, maken dat de financiële ruimte richting de Perspectiefnota 2020 - 2023 beperkt is. Voor de realisatie van de in het Coalitieakkoord geformuleerde ambities, is het noodzakelijk dat financiële ruimte wordt gecreëerd. Dit kan door het verkennen van de opbrengstenkant, het doorlichten van de staande begroting en het verkennen van co-financieringsmogelijkheden. Ter ondersteuning van dit proces - dat moet plaatsvinden in de periode oktober - december 2019 - wordt gevraagd om € 100.000.