Berap 2018-2

Doel 5.1.2 We faciliteren de veranderende economie

Afwijking op projecten uit Berap 2018 -1

Startersbeleid; bijdrage derden

Budgettair neutraal€ 0

Er is door de provincie Overijssel een subsidie van € 24.900 toegekend voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren en het faciliteren in de organisatie van een eerstelijns ondersteuningsstructuur voor de startende ondernemer. Deze bijdrage wordt ingezet voor de realisatie van doel 5.1.2